تبلیغات
استخدام سال92 | آزمون | استخدام بانک | رسمی و پیمانی | استخدام |پورتال کارفا استخدام سال92 | آزمون | استخدام بانک | رسمی و پیمانی | استخدام |پورتال کارفا
 

استخدام سال90 | آزمون | استخدام بانک | نیروی انسانی | استخدام شهریور 90 |پورتال کارفا

    به مركز اطلاع رسانی استخدام و كاریابی اینترنتی كارفا خوش آمدید
كارفا-استخدام و كاریابی ...

 

 

استخدام در هتل بین المللی پارسیان آزادی

 

استخدام در هتل بین المللی پارسیان آزادی

هتل بین المللی پارسیان آزادی تهران تحت پوشش شرکت هتل های بین المللی پارسیان برای تکمیل ظرفیت و تقویت نیروی انسانی مورد نیاز از واجدین شرایط و افراد متخصص و متعهد ساکن تهران دعوت به همکاری مینماید.

 

لینک

ادامه مطلب استخدام در هتل بین المللی پارسیان آزادی