تبلیغات
استخدام سال92 | آزمون | استخدام بانک | رسمی و پیمانی | استخدام |پورتال کارفا استخدام سال92 | آزمون | استخدام بانک | رسمی و پیمانی | استخدام |پورتال کارفا
 

استخدام سال90 | آزمون | استخدام بانک | نیروی انسانی | استخدام شهریور 90 |پورتال کارفا

    به مركز اطلاع رسانی استخدام و كاریابی اینترنتی كارفا خوش آمدید
كارفا-استخدام و كاریابی ...

 

 

آگهی دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی لرستان

 

آگهی دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی لرستان

شركت پتروشیمی لرستان واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد در چارچوب قانون كار وتامین اجتماعی ( بصورت قراردادی مدت معین ) در مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف از داوطلبان واجد شرایط با رعایت الویت بومی استان لرستان واستانهای همجوار ( بر اساس تعاریف مندرج در راهنمای دعوت به همکاری) از طریق برگزاری آزمون كتبی ؛ مصاحبه فنی / تخصصی طب صنعتی و گزینش دعوت به همكاری می نماید...

 

تاریخ های مهم
90/12/07
تا
90/12/16
ثبت نام و دریافت كد رهگیری
90/12/24 مراجعه به سایت و دریافت كارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمون (شامل زمان ، مكان برگزاری آزمون)
90/12/25
از ساعت 09:00 الی 13
رفع نقص
90/12/26 برگزاری آزمون کتبی در محل دانشگاه آزاد واحد خرم آباد واقع در كیلومتر 5 جاده بروجرد

 

منبع و محل ثبت نام :

http://lpc.iran-azmoon.ir/Home.aspx

ادامه مطلب آگهی دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی لرستان