تبلیغات
استخدام سال92 | آزمون | استخدام بانک | رسمی و پیمانی | استخدام |پورتال کارفا استخدام سال92 | آزمون | استخدام بانک | رسمی و پیمانی | استخدام |پورتال کارفا
 

استخدام سال90 | آزمون | استخدام بانک | نیروی انسانی | استخدام شهریور 90 |پورتال کارفا

    به مركز اطلاع رسانی استخدام و كاریابی اینترنتی كارفا خوش آمدید
كارفا-استخدام و كاریابی ...

 

 

استخدام دستگاه‌های اجرایی هرمزگان

 

استخدام دستگاه‌های اجرایی هرمزگان

استانداری هرمزگان برای تامین  نیروی انسانی مورد نیاز  دستگاههای اجرایی استان طبق مـفـاد  قانون  مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی‌و تخصصی برای به کار گیری افراد در دستگاههای اجرایی و از محل سهمیه‌های استخدامی‌صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  به شماره ۱۹۳۲۱/۲۰۰ مورخ   ۱۶/۴/۸۹ ( تعداد ۹ نفر برای اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان هرمزگان ) و سهمیه استخدامی  شماره ۱۲۱۲۲/۹۰/۲۲۴ مورخ  ۲۴/۵/۹۰ ( تعداد ۳ نفر برای اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان )   و یک نفر نیز از محل سهمیه‌های استفاده نشده برنامه چهارم اداره کل پزشکی قانونی و تعداد هفت نفر نیز از محل مانده جذب نشده سهمیه شماره ۱۵۰۰۱۸/۲۰۰ ۲ مورخ  ۱/۱۰/۸۹ جمعا تعداد   ۲۰ نفر از افراد  واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی‌، تخصصی ، مصاحبه تخصصی  و گزینش به صورت پیمانی به شرح جدول پیوست استخدام می‌نماید :

 

جزئیات بیشتر و دریافت جداول و عناوین شغلی

ادامه مطلب استخدام دستگاه‌های اجرایی هرمزگان