تبلیغات
استخدام سال92 | آزمون | استخدام بانک | رسمی و پیمانی | استخدام |پورتال کارفا استخدام سال92 | آزمون | استخدام بانک | رسمی و پیمانی | استخدام |پورتال کارفا
 

استخدام سال90 | آزمون | استخدام بانک | نیروی انسانی | استخدام شهریور 90 |پورتال کارفا

    به مركز اطلاع رسانی استخدام و كاریابی اینترنتی كارفا خوش آمدید
كارفا-استخدام و كاریابی ...

 

 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی استانداری گیلان

 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی استانداری گیلان

بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی معادل سه برابر ظرفیت اعلام می شود ،  ضروری است پذیرفته شدگان مدارک ذیل را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۰ از طریق پست پیشتاز به آدرس‌ رشت – خیابان معلم- استانداری گیلان- دفتر منابع انسانی و تحول اداری -کد پستی ۵۵۶۴۵-۴۱۵۳۷  ارسال نمایند.

 

بدیهی است به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از پایان مهلت تعیین شده از طریق پست  و یا از طرق دیگر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و به منزله انصراف داوطلب از مراحل استخدامی تلقی خواهد گردید.

مدارک مورد نیاز:
۱ تصویر آخرین مدرک تحصیلی
۲- تصویر کارت ملی(پشت و رو)
۳- تصویر تمام صفحات شناسنامه
۴- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
۵- تصویر مدارک مبنی بر بومی بودن
۶- تصویر مدارک مبنی بر ایثارگری و معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط
۷- تصویر سایر مدارک مورد نیاز مفاد آگهی حسب ضرورت
۸-اصل رسید بانکی (لازم به ذکر است در صورتی که قبولی فرد محرز شود و تاریخ رسید بانکی آن مغایر با مهلت مقررشده ، باشد  ؛ قبولی داوطلب کان لم یکن تلقی خواهد گردید .)

مشاهده اسامی پذیرفته شدگان (سه برابر ظرفیت)

ادامه مطلب اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی استانداری گیلان