تبلیغات
استخدام سال92 | آزمون | استخدام بانک | رسمی و پیمانی | استخدام |پورتال کارفا استخدام سال92 | آزمون | استخدام بانک | رسمی و پیمانی | استخدام |پورتال کارفا
 

استخدام سال90 | آزمون | استخدام بانک | نیروی انسانی | استخدام شهریور 90 |پورتال کارفا

    به مركز اطلاع رسانی استخدام و كاریابی اینترنتی كارفا خوش آمدید
كارفا-استخدام و كاریابی ...

 

 

سازمان انرژی اتمی ایران استخدام می نماید

 

سازمان انرژی اتمی ایران جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بوشهر استخدام می نماید.
به گزارش خبر نگار بازاركار ، این سازمان تعداد 25 نفر نیروی واجد شرایط مرد را از میان فارغ التحصیلان دانشگاهی و از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه وطی مراحل گزینش برای دوره آموزشی كارورزی در صورت موفقیت در دوره به صورت قراردادی جذب می نماید.
بر این اساس، از آقایان فارغ التحصیل رشته های مهندسی هسته‌ای (در مقطع كارشناسی ارشد) و مهندسی برق، مهندسی مكانیك، مهندسی شیمی، مهندسی مواد و مهندسی عمران (در مقاطع كارشناسی و بالاتر) دعوت به همكاری می‌شود.

 

«بسمه تعالی»

آگهی تأمین نیروی انسانی كارشناس
سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان انرژی اتمی ایران جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بوشهر، تعداد 25 نفر مرد از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون كتبی و مصاحبه تخصصی و طی مراحل گزینش به شرح جدول ذیل برای دوره آموزشـی كارورزی و در صـورت موفقیـت در دوره به صـورت قـراردادی جذب می نماید.

ردیف
مقطع تحصیلی مورد نیاز
رشته تحصیلی
گرایش ها
محل جغرافیایی خدمت
جنسیت
تعداد
سایر توضیحات
1
كارشناسی ارشد
مهندسی هسته ای
راكتور
بــو شهر
مرد
6
آشنایی به زبان انگلیسی و كامپیوتر
2
كارشناسی و بالاتر
مهندسی برق
قدرت – الكترونیك - كنترل و ابزار دقیق
5
3
مهندسی مكانیك
سیالات -جامدات
6
4
مهندسی شیمی
-
3
5
مهندسی مواد
ترجیحاً فلزی و جوش
2
6
مهندسی عمران
عمران- زلزله
3


الف) شرایط عمومی داوطلبان:
- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
- تدین به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی
- اعتقاد به مبانی نظام و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- داشتن كارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم از خدمت
- عدم اتهام و محكومیت به فساد اخلاقی و عدم سوء پیشینه كیفری و محكومیت جزایی و عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و افیونی
- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند كه به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصلاح از خدمات دولتی منع شده باشند.
- عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی
- تندرستی و توانایی كامل جسمی و روانی برای انجام وظایف محوله با تشخیص پزشك معتمد سازمان

ب) شرایط اختصاصی:
1- حداقل سن 20 سال و حداكثر سن برای مقطع كارشناسی ارشد و بالا تر، 34 سال(متولدین 1355/1/1 به بعد) وبرای مقطع كارشناسی 32 سال (متولدین 1357/1/1 به بعد)
تبصره :كاركنان تمام وقت شركتهای طرف قرارداد سازمان، نیروهای امریه و كاركنان قراردادی انجام كار مشخص و پروژه ای سازمان و واحدهای وابسته درمصاحبه تخصصی در اولویت قرار دارند و به ازای هر سال سابقه كار یا فعالیت اینگونه افراد (حداكثرتا 5 سال) به شرط سنی مذكور افزوده خواهد شد.
2-دارا بودن معدل 14 به بالا برای مقطع كارشناسی و 16 به بالا برای مقطع كارشناسی ارشد و بالاتر. فرزندان شاهد و جانبازان 25% به بالا از داشتن شرط معدل معاف هستند.
3-پذیرفته شدگان واجد شرایط جدول ملزم به گذراندن دوره های آموزشی تخصصی و سپردن تعهد خدمت به مدت10 سال در بوشهر می باشند. بدیهی است تغییر محل خدمت آنان به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره : دوره آموزشی حداقل 9 ماه و حداكثر 12 ماه در بوشهر خواهد بود و جز سابقه خدمت پذیرفته شدگان محاسبه می شود.

ج) مدارك مورد نیاز :
مدارك زیر صرفاً پس از قبولی در آزمون كتبی و مصاحبه تخصصی دریافت می شود و لزومی به ارسال آنها نیست:
1- تصویر آخرین مدرك تحصیلی(دانشنامه یا گواهی موقت فارغ التحصیلی كه در آن معدل ذكر شده است.)
2- تصویر كلیه صفحات شناسنامه
3- تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم
4- تصویر كارت ملی (پشت و رو)
5-رسید بانكی مبنی بر پرداخت مبلغ 50,000 ریال به حساب جاری 980 خزانه نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی ایران بعنوان حق شركت در آزمون های عمومی و مصاحبه تخصصی (ایثارگران 50% مبلغ مذكور را پرداخته و فرزندان شاهد از پرداخت هزینه فوق معاف می‌باشند.)
تبصره:
ارائه اصل كارت ملی و رسید بانكی و تصویر آخرین مدرك تحصیلی در روز آزمون الزامی است.
6- سه قطعه عكس 4×3 جدید تمام رخ پشت‌نویس شده
7- مدارك دال بر ایثارگری، حسب مورد از مراجع ذیربط
8- مدارك دال بر بومی بودن از مراجع ذیصلاح

د) نحوه و مهلت ثبت نام:
ثبت نام متقاضیان واجد شرایط صرفا از طریق سایت به نشانی www.aeoi.org.ir واز تاریخ 12 الی 22 تیر ماه 1389 انجام خواهد شد.
تذكر ۱: مسئولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در سیستم به عهده ی داوطلبان می باشد ؛ لذا كسانی كه شرایط لازم برای شركت در آزمون را ندارند از ورود به سیستم و ثبت اطلاعات خوداری نمایند .
تذكر ۲: داوطلبانی كه وضعیت آنان با شرایط ذكر شده در آگهی تطبیق ندارد ، نمی توانند در آزمون شركت نمایند ؛ در صورت مشخص شدن عدم تطبیق ، ثبت نام و قبولی آنها در هر مرحله كان لم یكن تلقی می گردد و سازمان انرژی اتمی ایراندر این خصوص بر اساس قوانین و مقررات مربوطه عمل می نماید.

هـ)نحوه توزیع كارت و تاریخ برگزاری آزمون:
1- كارت ورود به جلسه آزمون از طریق سیستم هوشمند ثبت نام اینترنتی به نشانی www.aeoi.org.ir به مدت سه روز از تاریخ 89/5/11 لغایت 89/5/13 قابل چاپ و دریافت می باشد.
2- زمان دقیق و محل برگزاری آزمون از طریق درج در كارت ورود به جلسه آزمون ویا سامانه ثبت نام به اطلاع داوطلبین محترم خواهد رسید .
توجه : آزمون كتبی داوطلبان همزمان در تهران و بوشهر برگزار می گردد.

و) نحوه برگزاری و مواد آزمون كتبی:
آزمون كتبی به صورت چهار گزینه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست برگزار می شود.
1) مواد آزمون عمومی : عبارت از هوش و استعدادهای ویژه- زبان و ادبیات فارسی- زبان‌انگلیسی- دانش كامپیوتر- مطالعات سیاسی، اجتماعی و معارف اسلامی
2) مواد آزمون تخصصی : متناسب با رشته تحصیلی داوطلب می‌باشد. آزمون تخصصی داوطلب در صورتی تصحیحمی شود كه حداقل 60% امتیاز و نمره آزمون عمومی را كسب كرده باشد.


تذكرات :
1- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگانو رزمندگانی كه حداقل 9 ماه متوالی یا 12 ماه متناوب از تاریخ 1359/6/31 لغایت 1367/5/29 سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودین و جانبازان از كار افتاده كلی غیر قادر به كار و فرزندان جانبازان 25% و بالا تر در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
1-1- 30 درصد تعداد مورد نیاز برای ایثار گران اختصاص دارد كه 25 درصد آن به فرزندان شاهد و 5 درصد باقیمانده به سایر ایثارگران اختصاص می یابد. 25 درصد سهمیه فرزندان شاهد، از سوی بنیاد شهید معرفی شده و جذب خواهند شد . فرزندان معظم شاهد كه از سوی بنیاد مذكور معرفی نشده اند می توانند در این آگهی ثبت نام نمایند و در صورت عدم تكمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.
1-2- جذب مازاد بر 30درصد سهمیه ایثارگران و فرزندان شاهد از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
1-3- در گواهی خانواده جانبازان می بایست جمله "عضو خانواده جانباز از كار افتاده كلی غیر قادر به انجام كار یا فرزند جانباز 25% به بالا" قید شود در غیر این صورت این افراد نمی توانند از مازایای بند یك تذكرات بهره مند شوند.
1-4- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارایه تصویر آن نیازیبه اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذكور ندارند.
2- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و به ترتیب نمره فضلی از 3 درصد سهمیه قانونی مربوطه بر خوردار خواهند بود.(معلولیت بنابر بررسی و تأیید پزشك معتمد سازمان نباید مانع فعالیت و بروز توانمندی های لازم شغل مورد نظر باشد.)
3- شركت دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی پایین‌تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در جدول همچنین دارندگان مدارك معادل و گواهی تعداد واحد گذرانده (حتی تمام واحد ها) و برگ تسویه حساب دانشگاه ها امكان پذیر نخواهد بود.
4- داوطلبان نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی و قراردادی سایر دستگاههای دولتی باشند.
5- مدارك تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته‌شدن در آزمون (حداكثر 2ماه پس از اعلام نتیجه) بایستی به تأیید سازمان مركزی دانشگاه مذكور برسد. مدارك تحصیلی فارغ التحصیلانخارج از كشور باید حسب مورد به تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری و یا بهداشت درمان و آموزش پزشكی برسد.
6- انتخاب داوطلبان جهت انجام مصاحبه تخصصی ، حداكثر به میزان 3 برابر ظرفیت مورد نیاز از بالاترین امتیاز آزمون كتبی پس از اعمال سهمیه‌های مقرر انجام خواهد شد.
7- داوطلبان بومی بوشهر در صورت كسب حد نصاب نمره لازم آزمون كتبی از اولویت لازم برخوردارند.
ضمناً داوطلبان بومی به افرادی اطلاق می‌شود كه حداقل دارای یكی از ویژگی های زیر باشند:
الف) كلیه سنوات تحصیلی دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در محل جغرافیایی مورد تقاضا گذرانده باشند.
ب) محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا یكی باشد.
ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی كه محل 3 سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) با محل مورد تقاضای یكی باشد نیز بومی تلقی می‌شوند.
8- در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه، اعلام نتایج، گزینش و حتی پس از جذب و د رحین دوره آموزشی و كارورزی و استخدام قراردادی چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده و مدارك ارائه شده توسط داوطلب محرز گردد ضمن ممانعت از ادامه كار مراحل طی‌شده كان لم یكن تلقی و در صورت صدور قرارداد استخدامی، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می‌گردد و اقدامات قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.
9 -موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه‌های معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد :
- حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بصورت داوطلبانه از تاریخ 1359/6/31 لغایت 1367/5/29 به میزان مدت خدمت در جبهه
- جانبازان و رزمندگانی كه در اثر مجروحیت در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بستری و یا استراحت پزشكی داشته‌اند (به میزان مدت زمان بستری و استراحت پزشكی)
- افراد خانواده معظم شهداء ، اسرا ، مفقودالاثرها و جانبازان از كارافتاده كلی كه قادر به انجام كار نمی‌باشند شامل: (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال
- آزادگان از شرط حداكثر سن معاف می‌باشند.
- داوطلبانی كه بصورت غیررسمی و تمام وقت دردستگاههای دولتی از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته‌اند (حداكثر 10 سال)
تبصره : متقاضیان صرفاً می‌توانند از یكی از بندهای فوق‌الذكر استفاده نمایند.درهر صورت حداكثر سن مشمولان تبصره بند 1 جزء ب و بند 9 نباید از 39 سال بیشتر گردد.
در‌صورت‌ وجود هرگونه ابهام یا سئوال در ساعات اداری با شماره تلفن 82064461 -021 تماس حاصل نمائید.

 

جهت دریافت فایل پیش نویس فرم ثبت نام اینجا كلیك كنید

ادامه مطلب سازمان انرژی اتمی ایران استخدام می نماید